Entre - Företagare och självsysselsatta inom Akava


Entre är Akavas intressebevakningsorganisation för företagare och självsysselsatta.

Entre bevakar företagarnas och de självsysselsattas juridiska, ekonomiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade intressen. Organisationen lyfter fram missförhållanden relaterade till verksamhetsmiljön och ger förslag för att förbättra företagarnas och de självsysselsattas ställning. Att skapa ett rättvist arbetsliv utgör kärnan i organisationens verksamhet.

Entres verksamhet grundar sig på samarbete mellan 21 fackförbund inom Akava. Cirka 27 000 medlemmar i Akavas medlemsförbund är företagare eller yrkesutövare.