Våra mål


Arbetslivet förändras. Arbetssätten, arbetsformerna och inkomsterna varierar stort. Arbetet är inte längre automatiskt knutet till en viss tid eller plats. Rörligheten mellan anställning, självsysselsättning och företagande ökar. Detta medför möjligheter men också utmaningar. Förändringarna i arbetslivet syns och känns i alla branscher. 

Att förbättra företagarens och den självsysselsattas sociala trygghet

Vi befinner oss i en brytningsperiod där det är viktigt att säkerställa ett tillräckligt skydd för den som utför arbetet.  Arbetslagstiftningen utgår från att en person antingen är anställd eller företagare. Socialskyddssystemet måste utvecklas så att det följer personen i övergångarna mellan olika former av arbete.

Att definiera rättvisa villkor för molnarbete

I och med att arbete utförs genom olika digitala plattformar och faktureringsandelslag ökar antalet personer i självständiga uppdragsförhållanden. Arbete i form av sådana uppdrag kan leda till situationer där definitionen av arbetsförhållandet är oklar.

Molnarbete kännetecknas av att en serviceplattform/ett faktureringsandelslag/en faktureringssammanslutning mot ett arvode sköter det administrativa arbetet och betalar personen den ersättning/"lön" som faktureras av uppdragsgivaren för arbetet. I allmänhet är det personen själv som skaffar, avtalar om och utför arbetet. 

Att förtydliga gränserna mellan fackförbundens förhandlingsverksamhet och konkurrenslagstiftningen

Fackförbundens förhandlingsverksamhet och konkurrenslagstiftningen kan råka i konflikt när det gäller självsysselsatta. Särskilt de självsysselsatta som är beroende av sin uppdragsgivare har ofta begränsade möjligheter att förhandla om sina arvoden på ett rättvist sätt.

Att utveckla förutsättningarna för företagande och yrkesutövande

Det centrala målet med de offentliga tjänsternas strukturreform, bl.a. social- och hälsovårdsreformen, är att främja klientens valfrihet och göra tjänsterna mer jämlika för medborgarna. Reformen baseras på en vårdhelhet som fungerar inom den offentliga, privata och tredje sektorn. En väsentlig del av den privata sektorn inom social- och hälsovård utgörs av högutbildade experters företagande.